เคยเห็นกันมั๊ย!! “สะพานระบายน้ำ” แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

loading…

พอพูดถึงสะพานระบายน้ำ หลายคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีแค่ในต่างประเทศเท่านั้น แต่ความจริงแล้วสะพานที่ออกแบบมาเพื่อนลำเลียงน้ำจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้น วันนี้ทีมงานจะพาไปชมภาพสพานกันครับ ซึ่งเป็น“สะพานระบายน้ำ” เป็นสะพานแห่งแรกของไทย  และเป็นสะพานน้ำที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ส่วนที่ตั้งของสะพานแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ เส้นสุขุมวิทสายเก่า ผ่านเมืองโบราณ ไปทาง อ.คลองด่าน

สะพานนี้เป็นโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเล และสูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผล โดยลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยกสูงจากถนนสุขุมวิทประมาณ 6 เมตร มีความกว้าง 25 เมตร กำแพงสูงข้างละ 3.15 เมตร และใช้เพื่อลดนี้ปัญหาน้ำท่วมย่านชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ซึ่งสะพานนี้ ออกแบบให้สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลบ.ม./วินาที มีงบประมาณในการก่อสร้าง 10,465.089 ล้านบาท เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเล และสูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผล

เพื่อสามารถติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการ น้ำหลากทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง  เพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปัจจุบันมีปัญหา ค่อนข้างมาก และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนิน และเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วนสำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง

อีกทั้งเพื่อช่วยเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสพานแห่งแรกและเดียวของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นเพื่อระบายน้ำระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

อาคารสะพานน้ำยกระดับและอาคารทิ้งน้ำรูปตัดตัวยู ท้องคลองกว้าง 25.0 ม. สูง 3.15 ม. ยกสูง 5.0 ม. ข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิท ห ากจะไปดูจุดที่น้ำลงสู่ทะเล ต้องข้ามถนนสุขุมวิท ไปอีกฟากหนึ่ง ความเชี่ยวกรากของสายน้ำที่ปล่อยจากสะพานน้ำยกระดับ เมื่อมองจากจุดปลายน้ำ กระแสน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำไหลลงทะเล

และมีระบบโทรมาตรอุทกวิทยา สถานีหลัก จำนวน 1 สถานี สถานีหลักรอง จำนวน 1 สถานี สถานีสนามที่ใช้ระบบ Fiber Optic จำนวน 23 สถานี สถานีสนามที่ใช้ระบบวิทยุสื่อสาร จำนวน 12 สถานี สถานีสนามที่ใช้ระบบ GPRS จำนวน 14 สถานี

ที่มา – Facebook.com / Richard Barrow

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*