ข่าวสาร

ข้อห้ามวันสงกรานต์ 2560 คุมเข้มอะไรบ้าง มาดูกัน!! (มีคลิป)

สงกรานต์ข้าวสารปีนี้ ห้ามปืน-แป้ง-โป๊ เด็ดขาด ขอให้เล่นน้ำธรรมดาตามประเพณีไทย ถนนข้าวสาร งดงานรื่นเริง ห้ามปืน-แป้ง-โป๊ เด็ดขาด คุมเข้มสงกรานต์ปีนี้ เน้นสาดน้ำตามประเพณี ทำบุญ-ตักบาตรยึดวิถีไทย เนื่องจากอยู่ในช่วงถวายความอาลัย อีกทั้งสถานที่โดยรอบอยู่ใกล้เส้นทางประชาชน เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ขณะที่นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าเผย ได้แจ้งเสียงตามสายให้ร้านต่างๆ ทราบแล้ว ส่วนที่เชียงใหม่ จัดสงกรานต์ “ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” เน้นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับการจัดงานสงกรานต์ ที่ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น มีการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15 เม.ย.ของทุกปี ภายใต้แนวคิดหลัก”สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” สำหรับนี้จัดภายใต้แนวคิดการจัดงาน “สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ” มีความหมาย 2 มิติเชิงลึกคือ เพราะน้ำปีนี้มีเหลือพวกเราจึงสาด และสาดน้ำแล้วให้เหลือไว้ให้ใช้ต่อแบ่งการจัดงานเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-13 เม.ย. ที่บริเวณริมบึงแก่นนคร ส่วน ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย. ที่บริเวณถนนข้าวเหนียว หรือถนนศรีจันทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมา ร่วมสนุกในบรรยากาศ การเล่นน้ำในแบบฉบับชาวขอนแก่น ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบดังนี้..

1. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลมโดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก

2. การห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์

3. การห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม

4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตราย โดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม

5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ำในการเล่นน้ำสงกรานต์ไปในที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน

6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

7. หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย

8. ขอให้มีการกำหนดเวลาการเล่นน้ำที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล